Επιλέξτε τον τύπο ελέγχου που επιθυμείτε

grandoptical-elegxos-orasis

Κατά την επίσκεψή σας ελέγχουμε την οπτική οξύτητα με γυαλιά ή χωρίς. Έτσι, διαπιστώνουμε αν βλέπετε ευκρινώς με τα γυαλιά σας, αν χρειάζεστε αλλαγή στους βαθμούς καθώς επίσης αν βλέπετε ευκρινώς χωρίς γυαλιά ή αν χρειάζεστε γυαλιά οράσεως. Διάρκεια 10 λεπτά.

Κατά την επίσκεψή σας ελέγχεται η κινητικότητα και η άνεση των φακών καθώς και η οπτική οξύτητα με τους φακούς επαφής. Διάρκεια 5 λεπτά.

grandoptical-efarmogi-fakon-epafis

Κατά την επίσκεψή σας θα γίνει εφαρμογή δειγμάτων φακών επαφής κατά την οποία ελέγχεται η κινητικότητα και η άνεση των φακών καθώς και η οπτική οξύτητα με τους φακούς επαφής. Διάρκεια 10 λεπτά.

Κατά την επίσκεψή σας θα γίνει έλεγχος της όρασης με τους φακούς επαφής που ήδη φοράτε. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις για την εφαρμογή φακών επαφής ενώ θα γίνει εφαρμογή δειγμάτων φακών επαφής ώστε να γίνει έλεγχος της εφαρμογής και της όρασης βάσει των μετρήσεων που ήδη έγιναν. Διάρκεια 15 λεπτά.